Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Podnikateľské inkubátory | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C14Fungovanie štátu

Podnikateľské inkubátory

Aby tento projekt naozaj pomáhal začínajúcim podnikateľom

Návrh:

Navrhujeme pripraviť nový projekt podnikateľských inkubátorov po vzoroch z USA a Izraelu, zameraných na malé, inovatívne firmy, z oblasti IT, technológií, a podobne.

Zdôvodnenie:

Projekt podnikateľských inkubátorov v kuratele Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) je v súčasnosti vo svojej poslednej fáze. Aj bez dôkladnej analýzy je možné skonštatovať, že tak, ako bol pripravený, nesplnil svoj účel. Existujúce inkubátory sa stali skôr priestorom pre využívanie dotovaného nájomného pre rôznych malých lokálnych podnikateľov, avšak nesplnili ciele inovatívnosti a podpory vzniku skutočne nových, zaujímavých firiem. Cieľom inkubátorov nemá byť lacnejšie nájomné pre miestnu pobočku veľkej poisťovne, ale priestor pre uvádzanie a pomoc skutočným podnikateľom začínajúcim podnikateľom pri ich rozbehu. Cieľom projektu má byť podporiť moderné začínajúce start-upy prinášajúce inovácie, napríklad v technologickej oblasti s rastovým potenciálom, a to nielen formou poskytnutia priestorov, ale aj pomoci s manažmentom a získavaním kapitálu zo strany skúsených manažérov a biznis anjelov (úspešných podnikateľov, ochotných dobrovoľne podať pomocnú ruku). Práve takéto modely sa najviac osvedčili v krajinách, ktoré sú na čele rebríčkov inovatívnej schopnosti a rastu malých a stredných podnikov na svete. Financovanie projektu by nemalo vytvoriť dodatočné nároky na štátny rozpočet, keďže by malo byť zabezpečené z účelových zdrojov v správe NARMSP, v súčasnosti dočasne využívaných na financovanie napríklad projektov rizikového kapitálu, resp. realokáciou v rámci programov NARMSP.