Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C12Fungovanie štátu

Zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Aby štát neriadil obchodné vzťahy

Návrh:

Navrhujeme zrušiť legislatívu v oblasti regulácie primeranosti obchodných vzťahov a ako náhradu pripraviť podmienky pre diskusiu obchodných reťazcov potravinárskeho priemyslu pre riešenie problematiky spravodlivej súťaže a obchodných vzťahov. Legislatívna úprava v tomto prípade môže byť nahradená etickým kódexom.

Zdôvodnenie:

Napriek zrušeniu tohto zákona na jar 2011 si jeho nové znenie, upravujúce fungovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v segmente potravín, našlo cestu do NR SR hneď po nástupe vlády strany Smer, v septembri 2012. Napriek svojej takmer desaťročnej histórii rôzne znenia takejto legislatívnej úpravy nepomohli slovenským potravinárom a prvovýrobcom, ba práve naopak. Podiel slovenských potravín v obchodoch kontinuálne klesá, čo bolo spôsobené do veľkej miery aj snahou vyhnúť sa jednostranne diskriminačným povinnostiam voči obchodníkom v tejto legislatíve.