Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Poslanecké návrhy vo výboroch parlamentu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C8Fungovanie štátu

Poslanecké návrhy vo výboroch parlamentu

Aby boli aj návrhy poslancov podrobené diskusii

Návrh:

Navrhujeme novelou zákona o rokovacom poriadku zaviesť povinnosť, aby o každom poslaneckom pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu, museli najprv rokovať príslušné výbory Národnej rady SR (prinajmenšom ústavnoprávny výbor), aj keby malo byť hlasovanie v pléne NR SR odložené o potrebný čas.

Zdôvodnenie:

Na rozdiel od návrhov noviel zákonov, ktoré by mali podliehať podrobnej analýze, pripomienkovaniu a schvaľovaniu vládou i výbormi parlamentu, poslanecké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú často predkladané v druhom čítaní, na poslednú chvíľu a bez možnosti adekvátnej diskusie. V nedávnej minulosti sa pritom niekoľkokrát stalo, že takýmito rozsiahlymi (niekoľkostranovými) pozmeňujúcimi návrhmi boli presadené zásadné a významné zmeny, a to bez adekvátnej diskusie a analýzy. Neznemožní sa poslancom NR SR predkladať v pléne v druhom čítaní pozmeňovacie návrhy, vytvorí sa však štandardný kontrolný mechanizmus formou rokovania vo vecne príslušných výboroch, čím sa zabráni legislatívnemu chaosu a prijímaniu slabo prekonzultovaných zmien v legislatíve.