Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Klientske centrá | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C16Fungovanie štátu

Klientske centrá

Aby podnikatelia na úradoch vybavili veci na jednom mieste

Návrh:

Navrhujeme systematické budovanie klientskych centier, kde na úrade podnikateľ pri jedinom okienku získa všetky potrebné informácie, tlačivá, a uskutoční i platby, bez potreby návštevy konkrétneho úradníka v jeho vlastnej kancelárii.

Zdôvodnenie:

Behanie po úradoch je nočnou morou pre podnikateľov - o to viac, ak ich úradníci presúvajú z jedného úradu na druhý, alebo od jedného okienka k druhému. Klasickým príkladom môže byť požiadavka vyplnenia a odovzdania tlačiva, kde na jednom mieste je potrebné zakúpiť kolky, na inom mieste vyžiadať si tlačivo, nechať si ho potvrdiť na treťom mieste, a odovzdať ho opäť na druhom mieste. Z hľadiska dostupnosti tlačív dosiahli úrady veľký pokrok využívaním internetu; pri potrebe poradiť sa o výbere správneho tlačiva sa však podnikateľ spravidla dodatočnej návšteve úradu i tak nevyhne. Pohyb medzi viacerými kanceláriami toho istého úradu, či medzi viacerými spolupracujúcimi úradmi navzájom, je však stále nevyhnutnosťou, ktorá však môže byť odstránená. Viaceré úrady na Slovensku, či už ide o služby poskytované obcami, alebo napríklad aj živnostenskými úradmi, úspešne otestovali projekt integrovaných obslužných miest, či klienstkych centier. Vyhradením určitého počtu zamestnancov, pôsobiacich ako "interface" medzi klientom a úradom, sa zabráni strate času, a vytvorí i väčší priestor pre prácu samotných úradníkov. Dlhodobo sa navrhuje budovanie tzv. KAMP (kontaktných administratívnych miest pre podnikateľov), ktoré budú slúžiť ako sprostredkovateľ medzi všetkými orgánmi štátnej správy a firmou, ako "klientske centrá", zastupujúce všetky úrady naraz. Prístupnosť takýchto kontaktných miest by mala byť vo všetkých väčších mestách na Slovensku.