Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zákaz "prílepkových noviel" zákonov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C7Fungovanie štátu

Zákaz "prílepkových noviel" zákonov

Aby sa novely zákonov nevyužívali na schválenie vecne nesúvisiacich zmien

Návrh:

Navrhujeme ústavným zákonom striktne zakázať novelizácie zákonov prostredníctvom nepriamych, "prílepkových" noviel k návrhom zákonov v druhom čítaní, ktoré vecne nesúvisia s navrhovanou zmenou. Prijatie takejto zmeny by potom malo za následok možnosť jej úspešného napadnutia na Ústavnom súde.

Zdôvodnenie:

V slovenskej legislatívnej praxi sa často stáva, že pri rokovaní o zákonoch v 2. čítaní v Národnej rade SR sú pridávané (častokrát aj samotnou vládou) pozmeňovacie návrhy, ktoré vecne nesúvisia s predmetom pôvodného návrhu zákona. Tieto tzv. prílepkové novely sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a činia slovenský právny systém značne neprehľadným. Preto sa už niekoľkokrát stali predmetom prezidentského veta (a niekoľkokrát bolo toto veto vládnucou väčšinou i prehlasované). Okrem sprehľadnenia právneho systému by toto opatrenie prispelo i ku kultivácii politickej kultúry na Slovensku.