Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Návod na podávanie daňových priznaní k DPH | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G7Dane a verejné financie

Návod na podávanie daňových priznaní k DPH

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

Návrh:

V súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa preto, vzhľadom na zlú orientáciu podnikateľského prostredia v súčasnej verzii zákona o dani z pridanej hodnoty, navrhujeme vypracovať prehľadný a stručný návod ako postupovať pri príprave a podávaní daňových priznaní k DPH.

Zdôvodnenie:

Administratívnu záťaž je možné znižovať niekoľkými spôsobmi. Tým najjednoduchším je odstraňovanie samotnej byrokracie, tlačív, a podobne, prípadne znižovanie frekvencie ich používania či zjednodušovanie ich obsahu. To však nie je vždy dobre možné - napríklad pre priznávanie nepriamych daní je nevyhnutné používať daňové priznania, obsahujúce pomerne vysoké kvantum dát, vychádzajúcich z európskej legislatívy. Účinným spôsobom, ktorý však aj v tejto situácii môže byť podnikateľom výrazne nápomocný, a je odporúčaný v rámci iniciatív Európskej komisie a OECD pre pomoc malým podnikateľom, je poskytovanie prehľadných a zrozumiteľných návodov a manuálov pre spracúvanie nevyhnutnej byrokracie, súvisiacej s daňami.