Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Portál náležitostí k spotrebnej dani z minerálneho oleja | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G8Dane a verejné financie

Portál náležitostí k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

Návrh:

Navrhujeme, v súlade so zákonom č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vytvoriť komplexné elektronické riešenie náležitostí vyžadovaných od podnikateľských subjektov.

Zdôvodnenie:

Ďalším spôsobom znižovania byrokratického bremena, ktoré súvisí s nepriamymi daňami, je ustanovenie portálových riešení pre spotrebné dane. Po získaní unikátneho identifikačného čísla a hesla pre každý podnikateľský subjekt, ktorý je daňovníkom tejto spotrebnej dane, by podnikateľ cez jedinú webovú stránku dokázal vyriešiť väčšinu byrokracie, súvisiacej so spotrebnou daňou z minerálneho oleja (najmä vybavenie daňových priznaní a prípadných opráv chybných údajov) a získal elektronický prístup k všetkým potrebným informáciám.