Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Elektronická komunikácia v spotrebných daniach z energií | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G12Dane a verejné financie

Elektronická komunikácia v spotrebných daniach z energií

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

Návrh:

Navrhujeme, v súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, vytvoriť podmienky pre plnohodnotnú možnosť elektronickej registrácie daňových dlžníkov a oprávnených spotrebiteľov jednotlivých predmetov spotrebných daní (elektrina, uhlie, zemný plyn), pre uskutočňovanie súvisiacich podaní a výmenu informácií elektronickou formou.

Zdôvodnenie:

Alternatívnym spôsobom znižovania byrokratického bremena, ktoré súvisí s nepriamymi daňami, je zjednodušenie elektronickej komunikácie pri daniach z energií.