Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predvyplnenie daňového priznania a ďalších tlačív k dani z príjmov a k odvodom | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G5Dane a verejné financie

Predvyplnenie daňového priznania a ďalších tlačív k dani z príjmov a k odvodom

Aby sa vyúčtovanie daní z príjmov maximálne zjednodušilo

Návrh:

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov navrhujeme navyše i vytvoriť potrebnú IT podporu tak, aby bolo v maximálnej miere zabezpečené predvyplnenie formulárov využitím zdieľania údajov medzi daňovými úradmi, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami a uľahčené ich následné zasielanie.

Zdôvodnenie:

Zjednotenie informačných systémov pre výber daní a odvodov v rámci Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poistení (ako nevyhnutný krok k odvodovému bonusu, ktorý je však plánovaný i v rámci tzv. projektu UNITAS) so sebou prinesie mnoho výhod. Niekoľko podávaných výkazov sa tak zjednotí do jedného spoločného daňového priznania pre všetky vyššie menované inštitúcie (rovnako môže dôjsť i k zjednoteniu registračných formulárov, hlásení, prehľadov, a pod.). Vďaka tomu napríklad bude môcť Finančná správa fyzickým osobám - nepodnikateľom zasielať kompletne predvyplnené daňové priznania vrátane údajov, čerpaných z mesačných mzdových hlásení, a podnikateľské subjekty budú môcť nájsť predvyplnené tlačivá s ich identifikačnými znakmi či údajmi za posledné zúčtovacie obdobia, čím ušetria množstvo byrokracie. Vysporiadavanie týchto tlačív elektronickou formou sa tiež stane samozrejmosťou.