Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Manuál k spotrebnej dani z minerálneho oleja | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G9Dane a verejné financie

Manuál k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

Návrh:

V súlade so zákonom č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja navrhujeme vydanie zrozumiteľného manuálu, ktorý by jednoznačne interpretoval zákon v zmysle jednotlivých krokov a postupov vyžadovaných od podnikateľských subjektov a poskytoval návod riešenia problémových oblastí.

Zdôvodnenie:

Podobne, ako navrhujeme pri dani z pridanej hodnoty, je účinným spôsobom znižovania administratívnej náročnosti aj pri spotrebnej dani z minerálneho oleja poskytnutie prehľadných a zrozumiteľných návodov a manuálov pre spracúvanie nevyhnutnej byrokracie.