Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednotné kontaktné miesta | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G6Dane a verejné financie

Jednotné kontaktné miesta

Aby sa ich činnosť rozšírila na všetky potrebné úrady

Návrh:

Navrhujeme, aby bola činnosť JKM ďalej rozšírená a doplnená o vybavovanie ďalších potrebných náležitostí nad rámec registrácie firmy, a to aj v daňovej oblasti (DPH). Napríklad sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť pri poskytovaní údajov pre registráciu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a to aj pri nahlasovaní zmien.

Zdôvodnenie:

Jednotné kontaktné miesta (JKM) fungujú v Slovenskej republike pri živnostenských úradoch už niekoľko rokov. Ich úspešné fungovanie viedlo k násobnému zníženiu nákladov pre podnikateľov, a to najmä pri registrácii firiem.