Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Inteligentnejšie kontroly DPH | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G4Dane a verejné financie

Inteligentnejšie kontroly DPH

Aby sa bojovalo proti daňovým únikom bez zvyšovania byrokracie

Návrh:

Navrhujeme posilniť daňové kontroly zamerané na odhaľovanie podvodov s DPH s preferenciou takých (softvérových) nástrojov, ktoré nebudú predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž pre podnikateľov napríklad pri registrácii za platcov DPH alebo pri podávaní výkazov.

Zdôvodnenie:

Daňová kontrola je vyčerpávajúcim procesom, ktorý je pre podnikateľov veľmi zaťažujúci. Napriek existujúcim prísnym kontrolám a stále byrokratickejším postupom pri výbere dane z pridanej hodnoty patrí Slovensko k neslávnej špičke v únikoch pri platení tejto dane. Odhadovaná výška únikov predstavuje 1,5 mld. eur ročne a v pomyselnom rebríčku je horšie než SR umiestnené len Grécko, kde je neplatenie daní národným športom. Práve pri dani z pridanej hodnoty sa však najjednoduchšie dajú vystopovať schémy, ktoré poukazujú na podozrivé transakcie, obchody, karuselové schémy, žiadosti o podozrivé výplaty nadmerných odpočtov, a podobne.