Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Viac elektronickej komunikácie v daňových otázkach | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G11Dane a verejné financie

Viac elektronickej komunikácie v daňových otázkach

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

Návrh:

Navrhujeme, aby - v zmysle princípu "internet-banking s úradmi" vytvorili daňové úrady, okrem existujúceho zaručeného elektronického podpisu, i ďalšie riešenia pre komplexnú komunikáciu s podnikateľmi.

Zdôvodnenie:

Okrem parciálnych portálových riešení pre jednotlivé druhy - najmä nepriamych - daní - je vhodné zmeniť celkový prístup Finančnej správy k podnikateľom. Úpravou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) môže Finančná správa formou propagácie a lepšieho informovania dotknutých subjektov zabezpečiť podporu pre intenzívnejšie využívanie elektronických prostriedkov na strane podnikateľského prostredia, aj verejnej správy. Príkladom môžu byť dobrovoľné elektronické alebo e-mailové schránky, prístupné len prostredníctvom unikátneho hesla a identifikátora, prostredníctvom ktorých by bolo možné výlučne elektronicky zasielať a spracúvať daňové priznania a akékoľvek iné formuláre pre daň z príjmov.