Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Elektronické verzie tlačív s návodom pri daniach z energií | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G13Dane a verejné financie

Elektronické verzie tlačív s návodom pri daniach z energií

Aby sa tlačivá ľahšie vypĺňali

Návrh:

V súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu navrhujeme vytvoriť a sprístupniť prehľadné elektronické verzie tlačív, s jasným výkladom pojmov a popisom jednotlivých postupov a zabezpečiť tomu zodpovedajúcu kvalifikáciu pracovníkov colnej správy.

Zdôvodnenie:

Na rozdiel od iných daní chýba pri daniach z energií implementácia niektorých účinných a overených postupov, ktoré môžu zjednodušiť jej administráciu.