Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Úprava pokút pri mesačných mzdových prehľadoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G2Dane a verejné financie

Úprava pokút pri mesačných mzdových prehľadoch

Aby daňové úrady nezneužívali hoc i 1-dňové meškanie na pokutovanie

Návrh:

Navrhujeme zrušenie povinnosti daňového úradu uložiť pokutu pri oneskorenom zaslaní prehľadu, ak je oneskorenie kratšie než jeden kalendárny mesiac, a k pokute pristúpiť až pri viacnásobnom a opakovanom porušení v rámci posledných 12-tich mesiacov.

Zdôvodnenie:

Podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov musia podnikatelia daňovému úradu každý mesiac predložiť prehľad o tom, koľko peňazí svojim zamestnancom vyplatili na mzdách, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac. Okrem toho, že sú tieto rozsiahle prehľady (10 riadkov na zamestnanca) duplicitné s ročnými hláseniami, za ich oneskorené podanie, čo i len o jeden deň, je daňový úrad povinný vyrubiť podnikateľovi pokutu vo výške najmenej 30 eur. V minulosti pritom povinnosť ukladania pokuty neexistovala.