Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednorazové odpisovanie majetku | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G17Dane a verejné financie

Jednorazové odpisovanie majetku

Aby podnikatelia mohli odpisovať majetok podľa skutočných potrieb

Návrh:

Navrhujeme zrušiť taxatívne stanovené skupiny pre účely daňového odpisovania majetku a ponechanie voľnosti o rozhodovaní o odpisoch na samotné podnikateľské subjekty, podľa ich potrieb. Umožní sa tak i stopercentné odpisovanie majetku v prvom roku jeho nadobudnutia.

Zdôvodnenie:

Postupné odpisovanie majetku počas niekoľkých rokov nezohľadňuje verne jeho skutočné opotrebenie, ani potreby firiem. Z hľadiska štátu pritom nejde o oblasť, ktorá by z hľadiska metodiky ESA ovplyvnila výber daní (majetok sa vždy odpíše v celej výške, záleží len na časovom období, ide teda len o cash-flow problém). Naopak, možnosť voľného odpisovania umožní podnikateľom prispôsobiť odpisovanie vlastným potrebám, investovať do majetku firmy i častejšie, než dnes.