Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Výsledkovo orientované indikátory | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K3Fondy európskej únie

Výsledkovo orientované indikátory

Aby sa za fondy EÚ dosahovala skutočná protihodnota

Návrh:

Navrhujeme, vo všetkých výzvach, stanovovať konkrétne výsledkové požiadavky na podporené projekty, napĺňajúce skutočné potreby. Napríklad pri vzdelávacích projektoch z ESF nejde len o počet vyškolených ľudí, ale o to, koľkí ľudia sa skutočne zamestnajú. Indikátory, od ktorých sa viaže meranie úspešnosti projektu, ako aj preplácanie financií, by tak mali byť nastavené na počet nezamestnaných, ktorí si počas projektu skutočne našli prácu.

Zdôvodnenie:

Problémom mnohých výziev a projektov sú nehmatateľné výsledky, ktoré v realite nemusia byť zmysluplné, a v skutočnosti sú len mrhaním prostriedkov európskych daňových poplatníkov. Napríklad pri projektoch, zameraných na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, nie je dôležité len to, či sa naozaj uskutočnia školenia na získanie nových zručností, ale či cieľovým skupinám naozaj pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Zjednodušene povedané na predchádzajúcom príklade, preškolenie tisíc ľudí na pozíciu krotiteľa tigrov môže byť v súlade s projektom, ale je nezmyselným. Podobne by kritériom nemal byť napríklad počet vybudovaných kilometrov verejnej kanalizácie ale skôr počet napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, investičné a prevádzkové náklady na vybudovanie kanalizácie a zabezpečenie čistenia komunálnych odpadových vôd na jedného obyvateľa, a pod.