Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Dve kolá pri investičných projektoch | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K8Fondy európskej únie

Dve kolá pri investičných projektoch

Aby sa znížili náklady neúspešných žiadateľov

Návrh:

Navrhujeme zaviesť dvojkolové predkladanie v prípade investičných projektov. V prvom kole by bol hodnotený projektový zámer a plánované konkrétne výsledky projektu. Úspešné projekty, ktoré by vyhoveli v prvom kole, by postúpili do druhého kola hodnotenia s dostatočným časovým odstupom a s istotou toho, že ich zámer je vyhodnotený ako prínosný. Až od tohto užšieho počtu žiadateľov v druhom kole by bolo vyžadované dodanie podrobnej projektovej dokumentácie či stavebných povolení.

Zdôvodnenie:

Mnohé investične náročné projekty (napr. výstavba budov a priemyselných parkov, nákup a inštalácia veľkých technológií) si vyžadujú vysoké finančné investície na spracovanie projektovej dokumentácie, povinných povolení, a pod. (napr. stavebných povolení). Návratnosť takýchto investícií je však neistá, nakoľko vopred nie je zrejmé, či projekt uspeje v hodnotení a získa podporu. Súčasný systém tak znevýhodňuje najmä menších podnikateľov, a naopak nahráva tým, ktorí si podporu dokážu "vopred vybaviť".