Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predfinancovanie projektov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K7Fondy európskej únie

Predfinancovanie projektov

Aby preplácanie výdavkov nespôsobovalo cash-flow problémy podnikom

Návrh:

Navrhujeme realizovať všetky projekty spôsobom predfinancovania a následným zúčtovaním poskytnutých zdrojov v súlade so zákonom.

Zdôvodnenie:

Častým problémom pre podniky, realizujúce projekty podporené zo zdrojov fondov EÚ je negatívny vplyv projektov na ich cash-flow. V prípade podnikov si takéto projekty často vyžadujú nemalé investície, no výdavky sú preplácané ex post, v ideálnom prípade do troch mesiacov, skutočnosťou je však i meškanie zo strany riadiacich orgánov, ktoré preplácanie výdavkov predlžuje aj na obdobie takmer jedného roka. Podnikom takáto situácia spôsobuje reálne problémy s tokom hotovosti, navyše, vo väčšine prípadov nie sú náklady na pôžičky na prefinancovanie oprávneným výdavkom. Legislatívne pritom neexistujú prekážky pre realizáciu projektov podnikov formou predfinancovania, t.j. poskytnutia časti prostriedkov (do 80 % hodnoty projektu) vopred.