Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Menej subjektívneho hodnotenia | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K5Fondy európskej únie

Menej subjektívneho hodnotenia

Aby hodnotenie projektov bolo čo najviac závislé na kriteriálnom výbere

Návrh:

Navrhujeme zabezpečiť jednoznačné a adresné kritériá pre vyhlasované výzvy.

Zdôvodnenie:

Subjektívne hodnotenie je najväčšou prekážkou spravodlivého a transparentného prideľovania prostriedkov z fondov EÚ. Preto je potrebné čo najviac obmedziť priestor pre nekriteriálny výber a zabezpečiť maximálnu objektivitu pri každom hodnotenom ukazovateli. Pre každé sledované kritérium je potrebné stanoviť nielen minimálnu bodovú hodnotu (napr. za skúsenosti s realizáciou projektov od 0 do 3 bodov), ale aj presné stanovenie podmienok pre pridelenie každého konkrétneho počtu bodov (napr. žiadne skúsenosti alebo zlyhanie v minulosti - 0 b.; úspešne realizovaný 1 projekt - 1 b.; úspešne realizované 2 až 3 projekty - 2 b.; viac ako 3 úspešne realizované projekty - 3 b.). Minimalizuje sa tým subjektivita pri bodovaní a eliminuje priestor pre korupčné správanie sa hodnotiteľov projektov.