Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Nižšie sumy projektov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K10Fondy európskej únie

Nižšie sumy projektov

Aby sa podpora dostala k viacerým

Návrh:

Navrhujeme pri projektoch podpory podnikateľov zameriavať sa na výzvy, poskytujúce štandardizovanú podporu v nižších sumách vyššiemu počtu subjektov.

Zdôvodnenie:

Mnohé projekty, určené pre súkromný sektor, sú pre väčšinu potenciálnych prijímateľov nedostupné, ak nie kvôli podmienkam vo výzvach, tak kvôli nízkemu objemu finančných prostriedkov. Pri mnohých výzvach je pritom možné uprednostniť podporu väčšieho počtu subjektov nižšou sumou, a uprednostniť tento prístup pred využitím peňazí len na pár "veľkoprojektov". Napríklad počas vedenia rezortu hospodárstva nominantmi strany SaS bola výzva na podporu účasti na veľtrhoch a výstavách nastavená tak, aby MSP mohli získať 5 - 20 tis. eur na náklady účasti na výstave pri alokácií 3 mil. eur. Podporených je teda veľa subjektov menšími čiastkami, čo zároveň eliminovalo motiváciu pre korupčné správanie u potenciálnych prijímateľov.