Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Inovatívne formy pomoci | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K11Fondy európskej únie

Inovatívne formy pomoci

Aby prostriedky fondov EÚ mohli slúžiť viacerým

Návrh:

Navrhujeme využiť širšiu škálu foriem poskytovania pomoci: napríklad zjednodušené mikrogranty, národné projekty, ktoré umožnia plošnú realizáciu vybraných systémových opatrení a aktivít (napr. centrá pomoci pre patentovanie, technologické parky s moderným vybavením, obnova komunikačnej a dopravnej infraštruktúry, združené projekty podnikateľov a škôl).

Zdôvodnenie:

Väčšina výziev, určených na podporu súkromného sektora z fondov EÚ, je svojou formou i obsahom veľmi podobných: podpora sa viaže na nákup technológií pri vytvorení určitého počtu pracovných miest (prípadne na rekonštrukcie zariadení cestovného ruchu). Takéto formy pomoci však slúžia len konkrétnym subjektom, a nie všeobecnému prospechu podnikateľského sektora.