Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Maximum prostriedkov investovať do budovania infraštruktúry | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K1Fondy európskej únie

Maximum prostriedkov investovať do budovania infraštruktúry

Aby projekty slúžili všetkým, nielen vybraným

Návrh:

Navrhujeme v novom programovacom období 2014 - 2020 smerovať možné maximum zdrojov z fondov EÚ do výstavby diaľnic.

Zdôvodnenie:

Prostriedky z eurofondov deformujú podnikateľské prostredie, pretože poskytujú nespravodlivú konkurenčnú výhodu podporeným podnikateľom voči ostatným. Na Slovensku sa tak napríklad rozmohlo v minulosti otváranie nových penziónov a hotelov na úkor fungujúcich, či vytláčanie konkurencie po nákupe nového stroja lacnejšími výrobkami. Principiálnym stanoviskom k využívaniu fondov EÚ je postoj, že by tieto prostriedky mali prioritne financovať projekty, prospešné pre čo najširší okruh beneficientov. V prípade Slovenska sú to najmä investície do infraštruktúry, diaľničného prepojenia a rozvoja či obnovy cestnej siete ciest prvej triedy.