Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Bez opakovaných vyjadrení inštitúcií | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L2Stavebníctvo a trh s pôdou

Bez opakovaných vyjadrení inštitúcií

Aby sa niektoré potvrdenia nevyžadovali dvakrát

Návrh:

Navrhujeme precizovať znenie Stavebného zákona tak, aby sa nevyžadovali opakované vyjadrenia rôznych inštitúcií v územnom a následne aj stavebnom konaní.

Zdôvodnenie:

Proces prípravy výstavby je rozdelený na dve časti - územné a stavebné konanie. V niektorých prípadoch sa pre obe vyžadujú rovnaké potvrdenia, súhlasné stanoviská a pod.