Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Úrad musí vydať zoznam dokumentov a subjektov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L4Stavebníctvo a trh s pôdou

Úrad musí vydať zoznam dokumentov a subjektov

Aby stavebník vopred vedel, čo ho čaká

Návrh:

Navrhujeme, v rámci princípu právnej istoty, aby bol stavebný úrad povinný vopred vvydať žiadateľovi o povolenie záväzný zoznam požadovaných dokumentov a dotknutých subjektov, od ktorých sa očakávajú vyjadrenia, rovnako ako aj zoznam všetkých požiadaviek na stavbu (napr. zastávka MHD, verejnoprospešné investície, a pod.), aby sa vylúčili dodatočné požiadavky a zbytočné prieťahy pri procese kolaudácie stavby.

Zdôvodnenie:

Veľkým problémom v stavebnom konaní je neurčitý zoznam požiadaviek, predchádzajúcich rozhodnutiu o kolaudácií. Spolu s častým nekonaním úradov a nedodržiavaním zákonných lehôt je tak táto oblasť živnou pôdou korupcie, ktorá tu skutočne prekvitá. Dôvodov na odďaľovanie kolaudácie sa dá nájsť nespočetné množstvo, rovnako ako dodatočných požiadaviek samosprávy.