Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednoduchšie stavebné procesy pri menších stavbách | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L1Stavebníctvo a trh s pôdou

Jednoduchšie stavebné procesy pri menších stavbách

Aby boli menšie, štandardné stavby bez byrokracie

Návrh:

Navrhujeme výrazne zjednodušiť stavebno-povoľovací proces pri menších stavbách v prípade ich zhody s územným plánom, napr. len ohlasovaním menších stavieb podľa štandardných projektov, resp. projektov potvrdených autorizovanými osobami.

Zdôvodnenie:

Stavebný zákon, a z neho vyplývajúce ustanovenia v územnom a stavebnom konaní, patrí k najväčším zdrojom byrokracie na Slovensku. Zatiaľ čo pre bežnú stavbu je na Slovensku potrebné získať vyše 70 rôznych potvrdení a povolení, v susednej Českej republike je to len cca. 30 a v Rakúsku dokonca len menej než 15 povolení. Napríklad šandardné rodinné domy do určitej výmery v rezidenčnej zóne určenej na ich výstavbu by tak nemuseli prechádzať celým stavebným konaním, čo by prispelo k zjednodušeniu stavebného konania a jeho zrýchleniu.