Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Kratšie vydávanie územného rozhodnutia | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L8Stavebníctvo a trh s pôdou

Kratšie vydávanie územného rozhodnutia

Aby jednoduché stavby mali papiere do 30 dní

Návrh:

Navrhujeme zaviesť povinnosť stavebného úradu (t.j. obce) vydať územné rozhodnutie v konaní o drobných a jednoduchých stavbách do 30 dní.

Zdôvodnenie:

Územné konanie predstavuje rozhodovanie o tom, či je plánovaná stavba v súlade s platným územným plánom danej obce alebo mesta. V skutočnosti teda ide o pomerne jednoduché posudzovanie, ktoré je možné vybavovať v kratších lehotách.