Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Presun povinností medzi územným a stavebným konaním | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L3Stavebníctvo a trh s pôdou

Presun povinností medzi územným a stavebným konaním

Aby viaceré povolenia stačilo dodať v stavebnom konaní

Návrh:

Navrhujeme presunúť maximum možných povinností z konania územného do konania stavebného.

Zdôvodnenie:

Okrem toho, že mnohé vyjadrenia a povolenia je potrebné dodať tak v územnom, ako aj v stavebnom konaní, existuje niekoľko povinností, ktoré sú zahrnuté v územnom konaní, no v skutočnosti predstavujú len byrokratickú záťaž, a ich dodanie by postačovalo v konaní stavebnom. Ide napríklad o výrubové povolenie, ktoré v konaní o tom, či je daný stavebný zámer v súlade s územným plánom, nie je potrebné, nakoľko v tom čase ešte presné riešenie stavby nemusí byť známe. Predlžovanie územného konania je však často problémom pre stavebníka z hľadiska financovania stavby, nakoľko napríklad bankové domy poskytujú pôžičky investorom spravidla až na projekty s vydaným územným rozhodnutím, čo spôsobuje vysoké náklady a ušlý zisk z prostriedkov investovaných v pozemkoch.