Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Povinnosť úradov dodržiavať lehoty | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L5Stavebníctvo a trh s pôdou

Povinnosť úradov dodržiavať lehoty

Aby úrady vydávali potrebné rozhodnutia včas

Návrh:

Navrhujeme zaviesť povinnosť stavebného úradu dodržiavať lehoty v konaní, pod hrozbou sankcie vrátenia správneho poplatku žiadateľovi a jeho následného zosobnenia starostovi/primátorovi/šéfovi stavebného úradu.

Zdôvodnenie:

Hoci majú stavebné úrady zákonom stanovené lehoty, v ktorých musia konať a vyjadrovať sa (najčastejšie 1, resp. 3 mesiace), veľmi často ich nedodržiavajú. Spôsobujú tak nemalé náklady podnikateľom, ktorí sa často vinou úradníkov stávajú de facto čiernymi stavebníkmi. Nesankcionovanie takéhoto postupu je zároveň ďalším zo zdrojov korupcie.