Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Dokončiť vektorové mapovanie Slovenska | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L10Stavebníctvo a trh s pôdou

Dokončiť vektorové mapovanie Slovenska

Aby boli údaje presnejšie a prístupnejšie

Návrh:

Navrhujeme dokončiť proces vektorového mapovania Slovenska, aby sa údaje katastra nehnuteľností v dohľadnom čase stali spoľahlivým zdrojom údajov o vlastníckych právach k pozemkom.

Zdôvodnenie:

Nedokončená elektronizácia údajov v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra je prekážkou hladšieho a rýchlejšieho fungovania trhu s pôdou i s nehnuteľnosťami.