Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zníženie administratívy povoľovacích konaní stavieb | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L9Stavebníctvo a trh s pôdou

Zníženie administratívy povoľovacích konaní stavieb

Aby na menšie stavby nebolo potrebné stavebné konanie

Návrh:

Navrhujeme systémové zníženie administratívnej náročnosti povoľovacích konaní podľa novej diferenciácie stavieb vo väzbe na nové povoľovacie postupy, so zapojením akceptovania projektov autorizovaných architektov a stavebníkov.

Zdôvodnenie:

Výrazné zníženie administratívnej a byrokratickej náročnosti stavebného konania po vzore vyspelých krajín (napr. USA) je možné zapojením autorizovaných oprávnených osôb do systému zodpovednosti za danú stavbu. Napr. v prípade menších stavieb, ktoré spĺňajú podmienky normatívov pre dané územie a pri ktorých je projekt pripravený autorizovaným architektom a za jeho zhotovenie nesie zodpovednosť autorizovaný stavebník, napr. rodinné domy v rezidenčných zónach, by mohol postačovať ohlasovací proces, nie stavebné konanie. Odbremenili by sa tak úrady, ako i stavebníci od mnohých povinností.