Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Povolenie v skrátenej lehote za poplatok | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L6Stavebníctvo a trh s pôdou

Povolenie v skrátenej lehote za poplatok

Aby sa dalo rozhodovanie urýchliť

Návrh:

Navrhujeme možnosť zavedenia povinnosti vydania príslušných povolení v skrátenej lehote v prípade uhradenia správneho poplatku, a to napríklad pri ohlasovaní drobných stavieb, a podobne.

Zdôvodnenie:

Rýchlejšie rozhodovanie, v oblastiach, kde je to možné, môže byť motivované buď korupciou, alebo legálnym poplatkom, ktorý korupciu neguje. Stalo sa tak napríklad pri zápisoch do katastra nehnuteľností, po zavedení možnosti expresného zápisu za extra príplatok.