Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zverejňovanie cien nehnuteľností | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L7Stavebníctvo a trh s pôdou

Zverejňovanie cien nehnuteľností

Aby existoval prehľad o vývoji trhu

Návrh:

Navrhujeme zverejňovať (anonymne) pri všetkých nehnuteľnostiach v katastri nehnuteľností ceny, aby sa vytvorila komplexná cenová mapa nehnuteľností v SR.

Zdôvodnenie:

Údaje o kúpno-predajných cenách za poľnohospodárske pozemky a lesy zverejňuje (na anonymnej báze) kataster nehnuteľností, na základe zmlúv, ktoré tvoria súčasť návrhov na vklad. Pre ostatné typy nehnuteľností však takéto dáta zverejňované nie sú, čo vytvára informačnú asymetriu, zneefektívňuje fungovanie trhu s kanceláriami a bytmi.