Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Centrálny web obstarávaní | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F2Verejné obstarávanie

Centrálny web obstarávaní

Aby sa o všetkých obstáravaniach naozaj vedelo

Návrh:

Navrhujeme vytvoriť a sprevádzkovať pod kuratelou Úradu pre verejné obstarávanie jednu centrálnu funkčnú a prehľadnú webovú stránku, na ktorej budú základné informácie o všetkých obstarávaniach nad 1000 eur. Všetky obstarávania budú prehľadne vyhľadávateľné podľa odvetvia, predmetu, regiónu, výšky sumy a ďalších kritérií. Zároveň služba umožní nastaviť bezplatnú automatickú e-mailovú notifikáciu všetkých novo vyhlásených obstarávaní na dennej báze podľa zvolených kritérií (aby napríklad trnavský živnostník našiel každé ráno vo svojej e-mailovej schránke informácie o všetkých zákazkach v oblasti stavebníctva v trnavskom regióne v sume od 5 do 50 tisíc eur).

Zdôvodnenie:

Pre transparentnosť postupov verejného obstarávania je najdôležitejšia dostupnosť a prehľadnosť informácií. Zjednodušene je možné povedať, že verejné obstarávanie, o ktorom sa môže každý jednoducho dozvedieť, je vďaka takejto verejnej kontrole zo strany médií, konkurujúcich si firiem i verejnosti najťažšie zmanipulovateľné. Práve preto je až zarážajúce, že do dnešného dňa neexistuje jedna funkčná webová stránka, na ktorej by boli prehľadne zverejnené všetky prebiehajúce verejné obstarávania. Existencia takéhoto webového serveru, spolu s povinnosťou zverejniť každé, aj to najmenšie obstarávanie aspoň na krátku časovú dobu na tejto stránke, by umožnila zrušiť veľké množstvo omnoho byrokratickejších a zaťažujúcejších povinností zo zákona o verejnom obstarávaní. Doba zverejnenia jednotlivých obstarávaní sa môže líšiť v závislosti od výšky obstarávanej sumy. Pri drobný zákazkách do 20 tisíc eur môže postačovať zverejnenie prostredníctvom krátkej informácie (formulár rozsahu 1 strana A4) po dobu 7 dní. Ide o základný nástroj posilňujúci konkurenciu, ktorým sa odstráni hlavná prekážka a to utajenie prebiehajúceho obstarávania. Podobne, ako pri zverejňovaní zmlúv, sa navrhuje pravidlo, že ak obstarávanie nebude zverejnené na tejto webovej stránke, automaticky sa stáva neplatným.