Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zverejňovanie metodických usmernení ÚVO | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F7Verejné obstarávanie

Zverejňovanie metodických usmernení ÚVO

Aby pokyny ÚVO boli jednotné a záväzné

Návrh:

Navrhujeme zaviesť mechanizmus, pri ktorom budú zverejňované všetky metodické usmernenia ÚVO, pričom tieto usmernenia budú záväzné a nebude dochádzať k rôznym metodickým výkladom pre rovnaké obstarávania. Zjednotenie prístupov k pravidlám obstarávania je základnou podmienkou odstránenia nejednoznačnosti legislatívy v tejto oblasti

Zdôvodnenie:

Veľkým zdrojom nejednoznačnosti pri postupoch vo verejnom obstarávaní je prístup samotného Úradu pre verejné obstarávanie pri vydávaní metodických pokynov. Nielen, že metodické pokyny ÚVO nie sú záväzné - a preto sa môže stať, že subjekt, ktorý požiada o metodické usmernenie, hoci ho naplní do bodky, môže byť postihovaný za nesprávny postup. Navyše, v praxi sa vyskytli i prípady, kedy na dve rovnaké zákazky (totožné podklady, iba dvaja rôzni obstarávatelia) vydal Úrad pre verejné obstarávanie dva úplne protichodné metodické pokyny.