Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Školenie verejných obstarávateľov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F1Verejné obstarávanie

Školenie verejných obstarávateľov

Aby mali pravidlá jasný výklad

Návrh:

Navrhujeme, aby Úrad pre verejné obstarávanie organizoval pravidelné školenia pre osoby s odbornou spôsobilosťou - verejných obstarávateľov. Zároveň sa navrhuje vydanie manuálu s cieľom zvýšiť kvalitu obstarávania, a to nielen z hľadiska formálnosti, ale aj hospodárnosti (včasná príprava eliminujúca časový stres a výskyt obstarávaní narýchlo a bez súťaže, využívanie vhodných obstarávacích metód, stanovovanie primeraných súťažných podmienok, lehôt a pod.)

Zdôvodnenie:

Komplikované pravidlá verejného obstarávania poskytujú mnoho príležitostí na rôzny výklad. Aj preto je dôležité, pri neustálych zmenách v legislatíve, v zákone č. 25/2006 o verejnom obstarávaní (len počas roka 2011 novelizovaný 7 krát) a v metodických postupoch je kľúčové udržiavať vysokú kvalitu informovanosti a vedomostí v odbornej verejnosti.