Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Degresívny poplatok za TPS | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M3Energetika

Degresívny poplatok za TPS

Aby veľkí spotrebitelia nebankrotovali kvôli cenám energií

Návrh:

Navrhujeme v rámci zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach zaviesť model zvýhodneného poplatku za tarifu prevádzky elektrizačnej sústavy (TPS), a to najlepšie modelom degresívneho poplatku za TPS, závislého od množstva odobranej energie a odchýlky v odbere. Takýto prístup je nediskriminačný a transparentnejší, než napríklad prístup formou zostavenia fixného zoznamu podnikov s výhodnejšou cenou TPS.

Zdôvodnenie:

Na rozdiel od iných krajín Európskej únie, na Slovensku stále nie je vyriešený problém nekonkurenčne vysokých taríf za prenos elektrickej energie pre veľkých odberateľov so stabilným odberom nespôsobujúcim výkyvy v sieti. Náklady na prenos elektrickej energie pre stabilného a energeticky náročného spotrebiteľa sú výrazne nižšie, než pre ostatných spotrebiteľov. Zároveň nekolísavá vysoká spotreba umožňuje vpúšťať do siete väčší objem silovej energie (napr. jadro), čo zlacňuje spotrebu i ostatným. Kým podnik s takýmto vysokým, stabilným odberom zaplatí na prenosových poplatkoch napr. v Nemecku cca. 3 eurá za Mw, na Slovensku je to často až vyše 30 eur, čo spôsobuje nekonkurencieschopnosť energeticky náročnej výroby. Ohrozuje to funkčnosť a zamestnanosť vo viacerých podnikoch takéhoto typu na Slovensku, napríklad Slovalco, OFZ Istebné, NCHZ Nováky, a ďalšie. Dôvodom pritom sú najmä privysoké dotácie pre obnoviteľné zdroje, ktoré si na Slovensku vylobovala tzv. fotovoltaická lobby. Pravidlá európskych smerníc pritom jasne stanovujú, že rôzne nediskrimačné regulačné prístupy v tejto oblasti sú možné, ak je rešpektovaný fakt, že cena, účtovaná za prenos, nie je nižšia, než skutočné náklady na prenos elektrickej energie pre takéhoto spotrebiteľa.