Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Posilnenie analytickej kapacity ÚRSO | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M1Energetika

Posilnenie analytickej kapacity ÚRSO

Aby o regulácii rozhodoval nezávislejší úrad

Návrh:

Navrhujeme posilniť nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a to formou nepolitických nominácií, prepracovania energetickej politiky štátu, a investovania do rozvoja analytických kapacít v súlade s najlepšími medzinárodnými skúsenosťami v rámci Európskej únie.

Zdôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) je najvýznamnejším regulačným orgánom na Slovensku, ktorý má v právomoci kontrolovať ceny, ale aj bezpečnosť a technické záležitosti v celom sektore energetiky. Bohužiaľ, už viac než päť rokov je ÚRSO viac politickým, než nezávislým orgánom. O nekvalite jeho práce a rozhodnutí svedčia mnohé problémy - súdne spory vyplývajúce z nesprávnych úradných postupov pri vydávaní regulačných rozhodnutí, umelé udržiavanie nízkych cien energií pre domácnosti na úkor sadzieb pre podnikateľov, ktoré v konečnom dôsledku aj tak hradia spotrebitelia pri nákupe tovarov a služieb, boom fotovoltaických elektrární kvôli privysoko nastaveným výkupným cenám, ktoré zvyšujú koncové ceny elektriny, politicky motivované rozhodovanie o cenách plynu, a podobne). Personálne a odborne poddimenzovaný úrad je tiež slabým partnerom pre energetické firmy pri riešení zložitých otázok v danej oblasti (napríklad pri kontrole oprávnených nákladov).