Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Benchmarking v regulácii cien | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M2Energetika

Benchmarking v regulácii cien

Aby regulácia bola účinná a porovnateľná so zahraničím

Návrh:

Vzhľadom na rozsah údajov a nedostatočné analytické kapacity ÚRSO, ktoré sa nedajú porovnávať s rozsiahlymi regulačnými oddeleniami najväčších slovenských energetických firiem, sa pre skvalitnenie regulácie navrhujeme pri určovaní oprávnených nákladov v rámci stanovovania regulovaných cien energií v zvýšenej miere využívať metódu benchmarkingu.

Zdôvodnenie:

Pri regulácií cien je najdôležitejšia striktná a účinná kontrola oprávnených nákladov, ktoré si regulované subjekty (napr. prepracovia a distribútori elektrickej energie, zemného plynu alebo vody) môžu započítať do koncovej ceny pre spotrebiteľov. Porovnávaním nákladov s ostatnými európskymi krajinami či inými podnikmi je možné stanoviť limity, a to napríklad pre nákup typizovaných tovarov a služieb (napr. transformátor, stĺp vysokého napätia, a pod.), ktoré by predstavovali maximum, započítateľné do oprávnených nákladov regulátorom, a to pri zachovaní kvality a bezpečnosti dodávok. Všetky náklady nad benchmarkové hodnoty by regulované firmy nemohli prenášať na spotrebiteľa.