Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zverejňovanie zasadnutí rady ÚRSO | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M4Energetika

Zverejňovanie zasadnutí rady ÚRSO

Aby bola činnosť regulačného úradu transparentná

Návrh:

V rámci snahy o zvýšenie nezávislosti úradu, a transparentnosti a kontroly verejnosti pri rozhodovaní ÚRSO, sa v súlade s čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky navrhujeme sprístupniť tieto údaje, keďže nepodliehajú medzi tie, ktorým Ústava prisudzuje možnosť ochrany pred zverejnením.

Zdôvodnenie:

V rámci novelizácie tzv. tretieho energetického balíčka v roku 2012 bola prijatá legislatíva zmena, ktorá spôsobila, že rokovania a hlasovania v Regulačnej rade ÚRSO sa stali neverejnými. Novelizáciou § 6 zákona o regulácii v sieťových odvetviach by sa posilnila kontrola širokej i odbornej verejnosti nad rozhodovaním ÚRSO.