Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Minimalizácia odchýlok pri zúčtovaní dodávok energií | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M5Energetika

Minimalizácia odchýlok pri zúčtovaní dodávok energií

Aby presnosť stlačila ceny nadol

Návrh:

Lepším reportingom a stanovením zodpovednosti distribučným spoločnostiam dodávať presné údaje všetkým dodávateľom, ktoré novelou energetických zákonov navrhujeme, sa môže docieliť zníženie ceny elektrickej energie na Slovensku, ktoré posilní konkurencieschopnosť slovenských podnikov.

Zdôvodnenie:

Významným problémom, ktorému čelia alternatívni dodávatelia elektrickej energie, sú vysoké odchýlky pri zúčtovaní a odhade spotreby nimi dodávanej energie distribučnými spoločnosťami. Rozdiely medzi odhadovanými a skutočne fakturovanými hodnotami distribučnou spoločnosťou často dosahujú hodnoty, ktoré predražujú koncovú cenu energií až o 1 euro na Mw. Nepresné údaje síce nepoškodzujú konkurenčný boj medzi dodávateľmi, pretože sú pre všetkých rovnaké, ale vedú k predražovaniu koncovej ceny energie pre spotrebiteľov - tak domácnosti, ako aj firmy.