Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zdroje Inovačného fondu pre viacerých | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J5Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Zdroje Inovačného fondu pre viacerých

Aby sa využili zamrznuté, no účelové fondy Ministerstva hospodárstva

Návrh:

Navrhujeme zmeniť spôsob využívania Inovačného fondu a Nadácie poprivatizačného podnikania tak, aby sa ich zdroje revolvingovým spôsobom priblížili širšiemu okruhu podnikateľských subjektov.

Zdôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva SR je správcom dvoch inštitúcií - Inovačného fondu a Nadácie poprivatizačného podnikania. V týchto inštitúciách sa kumulujú prostriedky rádovo vo výške niekoľkých miliónov eur, ktorých použitie je účelovo viazané na podporu podnikania, no ich efektívnosť je veľmi nízka. Zdroje inovačného fondu slúžia de facto ako lacné pôžičky pre nemeniacu sa skupinu firiem pri prefinancovaní ich už prebiehajúcich aktivít (bez reálnej motivácie vzniku nových inovácií, ktoré by bez poskytnutých zdrojov nevznikli). Zdroje nadácie sú zamrazené a nevyužívajú sa. Vhodným modelom môže byť poskytovanie kombinácie dotácie a pôžičky (prípadnou výmenou za podiel na kapitáli firmy), založené na reálnej súťaži, rozdelenej na nižšie čiastky, pre inovatívne podniky. Alternatívou je využitie zdrojov na financovanie projektu pilotného technologického inkubátora na Slovensku.