Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Vzdelávanie o reálnom svete | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J1Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Vzdelávanie o reálnom svete

Aby žiaci prichádzali na pracovný trh pripravení na skutočný život

Návrh:

Navrhujeme zaviesť do vzdelávacieho systému programy na rozvoj týchto tzv. „mäkkých“ zručností, napríklad rozvoj vzdelávania v oblasti podnikania na školách všetkých stupňov, rozvoj komunikačných zručnosti, a podobne, a prispôsobiť aj priebeh odborného výcviku, okrem nácviku manuálnej zručnosti, aj širšiemu praktickému učeniu sa práce vo výrobnom kolektíve.

Zdôvodnenie:

Veľkým problémom slovenského, nielen odborného, školstva, je podľa početných prieskumov medzi zamestnávateľmi slabé zameranie sa na rozvoj tzv. mäkkých zručností. Medzi takéto zručnosti patrí napríklad schopnosť komunikovať (napr. s klientom pri predaji tovaru), schopnosť aspoň povrchne chápať fungovanie podniku v celej jeho šírke, základné sociálne návyky súvisiace s pracovným prostredím, práca v tíme, rozvoj schopnosti učiť sa a prispôsobovať sa zmenám a inováciám, motivácia vyniknúť, a podobne.