Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Lokálni zamestnávatelia v príprave osnov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J3Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Lokálni zamestnávatelia v príprave osnov

Aby školy v regiónoch pripravovali žiakov pre lokálnu prax

Návrh:

Navrhujeme, aby v prípade odborných a učňovských škôl bol tento rozsah zvýšený až na 50 % celkového vyučovaného rozsahu, v prípade, ak je aspoň 20 % osnov pripravených v spolupráci s lokálnymi (regionálnymi) zamestnávateľmi, pre konkrétne potreby ich praxe, a ak sa títo lokálni zamestnávatelia na príprave a realizácii týchto osnov priamo podieľajú (napr. praxou, výučbou, a pod.).

Zdôvodnenie:

V dnešnom vzdelávacom systéme na Slovensku môžu stredné školy vytvoriť až 30 % vyučovaného obsahu pomerne voľne, v rámci tzv. školských vzdelávacích programov.