Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Ročné zúčtovanie daní a odvodov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H5Odvodový bonus

Ročné zúčtovanie daní a odvodov

Aby všetky preplatky či nedoplatky spočítal finančný úrad hneď a naraz

Návrh:

Navrhujeme v rámci jedného roka sčítať všetky príjmy a tento súčet použiť ako spoločný vymeriavací základ pre výpočet daní a odvodov.

Zdôvodnenie:

Odstránime v podstate všetky nespravodlivosti prameniace z neexistujúceho spoločného zúčtovania. Po zavedení tohto kroku bude okamžité zrejmá celková daňovo odvodová povinnosť.