Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Platba všetkých daní a odvodov jedinému finančnému úradu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H4Odvodový bonus

Platba všetkých daní a odvodov jedinému finančnému úradu

Aby stačilo zaplatiť raz

Návrh:

Navrhujeme všetky platby na jedno zúčtovacie miesto, takisto okamžité a ucelené zúčtovanie preplatkov a nedoplatkov z daní a odvodov.

Zdôvodnenie:

Toto opatrenie prinesie zamestnávateľom výrazné administratívne zjednodušenie. Ďalšou výhodou je okamžité zúčtovanie preplatkov a nedoplatkov ako aj ucelené informácie o všetkých platobných povinnostiach