Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Platenie odvodov zo všetkých príjmov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H6Odvodový bonus

Platenie odvodov zo všetkých príjmov

Aby sa neoplatilo obchádzať systém

Návrh:

Navrhujeme zahrnúť akékoľvek príjmy do spoločného vymeriavacieho základu a z tohto základu vyrubiť len raz daň z príjmu a odvody.

Zdôvodnenie:

Odstránime nespravodlivosti pri dvojitej záťaži odvodmi z titulu neexistujúceho zúčtovania. Zároveň výrazne zjednodušíme systém daní a odvodov. Daňovník bude platiť presne v zmysle daňovej filozofie zo všetkých svojich príjmov presne jedenkrát daň z príjmu a taktiž odvody, avšak len po maximálny strop.