Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednotné daňovo-odvodové priznanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H3Odvodový bonus

Jednotné daňovo-odvodové priznanie

Aby sa dane a odvody naozaj zúčtovali na jedinom mieste

Návrh:

Navrhujeme zjednotenie daní a odvodov tak, aby ich zúčtovanie mohlo prebiehať formou jediného daňovo - odvodového priznania, namiesto viacerých hlásení daňovému úradu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni.

Zdôvodnenie:

Jednotné daňovo – odvodové priznanie výrazne zníži administratívnu náročnosť pre daňovníka. Všetky identifikačné údaje sa bude daňovník vypĺňať len raz. Jednotným priznaním bude zabezpečené jedno miesto odovzdania priznania, jeden termín, jedna kontaktná osoba. Jednotné priznanie je možné po spoločnom vymeriavacom základe.