Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zjednotenie stropov a vymeriavacích základov pre dane a odvody | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H2Odvodový bonus

Zjednotenie stropov a vymeriavacích základov pre dane a odvody

Aby sa dali jednoducho a prehľadne spočítať

Návrh:

Navrhujeme zavedenie rovnakých vymeriavacích základov pre platenie daní a odvodov, vrátane spoločného stropu pre všetky odvody.

Zdôvodnenie:

Neexistuje žiaden rozumný dôvod pre rôzne stropy vymeriavacích základov. Zjednotením nielen že sa výrazne zjednoduší administratíva, zároveň sa zvýši právna istota. Až zjednotenie stropov umožní zaviesť skutočné a zrozumiteľné jednotné daňovo – odvodové priznanie.