Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Superhrubá mzda | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

H1Odvodový bonus

Superhrubá mzda

Aby boli zrejmé celkové náklady práce zamestnávateľa

Návrh:

Navrhujeme zavedenie superhrubej mzdy a súvisiacu úpravu sadzieb jednotlivých povinných odvodov tak, aby nebol dotknutý čistý príjem zamestnanca.

Zdôvodnenie:

Hrubá mzda, ktorú zamestnanec vidí na svojej výplatnej páske, neodzrkadľuje celkové náklady, ktoré zamestnávateľ s jeho prácou má. Okrem hrubej mzdy totiž zamestnávateľ musí platiť aj ďalších takmer 36 % odvodov, čo výrazne predražuje pracovnú silu. V rámci stransparentnenia tejto skutočnosti je vhodné definovať superhrubú mzdu na úrovni dnešnej hrubej mzdy spolu s odvodmi platenými zamestnávateľom. Následným prepočítaním sadzieb odvodov zo superhrubej mzdy tak, aby čistý príjem zamestnanca zostal nedotknutý, sa docieli prehľadné vyjadrenie skutočných nákladov na pracovnú silu. Zodpovednosť za odvádzanie príspevkov zostane naďalej na zamestnávateľovi, zamestnancovi však bude zrejmé, akú časť jeho celkového príjmu tvoria dane a odvody.